Biologiczna oczyszczalnia ścieków chojnów

W jaki sposób prosperuje biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Dużo ludzi frapuje się, jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Maksyma pracowania oczyszczalni polega na oczyszczaniu nieczystości w dwóch etapach. Pierwszy z nich to oczyszczanie w tak zwanym osadniku gnilnym. W tym miejscu zachodzi proces rozdzielania cząsteczek. Biorą w nim udział bakterie. Następnie ścieki są klarowane przez specjalny filtr zamontowany w dostosowanym do tego pojemniku przy miejscu ujścia ścieków z osadnika gnilnego. Na drugi etap składa się biologiczne oczyszczanie nieczystości. Przebiega ono w złożach filtracyjnych, które muszą być ułożone według skonkretyzowanych zasad zależnych od uwarunkowania terenu, w którym stoi oczyszczalnia.
Bakterie oraz inne mikroorganizmy owocują rozkład nieczystości na stałe bądź gazowe nieorganiczne produkty. Jednocześnie w gruncie następują procesy chemiczne, które doprowadzają do strącenia zanieczyszczeń nieorganicznych. W zależności od panujących w gruncie warunków mogą one nagromadzać się w osadniku lub pozostać usunięte.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap